Archive of Collections
The Paul Tarantolo Collection


Toggle Index


Otis King

OTK107

OTK105

OTK070

OTK095

OTK036

OTK096

OTK047

OTK078

OTK089

OTK009

OTK060

OTK025

OTK080

OTK020

OTK042

OTK016

OTK056

OTK034

OTK100

OTK018

OTK098

OTK091

OTK076

OTK024

OTK094

OTK015

OTK106

OTK092

OTK102

OTK054

OTK035

OTK032

OTK033

OTK099

OTK052

OTK075

OTK071

OTK013

OTK049

OTK097

OTK040

OTK055

OTK085

OTK046

OTK086

OTK059

OTK043

OTK061

OTK101

OTK062

OTK019

OTK007

OTK022

OTK006

OTK027

OTK053

OTK010

OTK108

OTK014

OTK057

OTK023

OTK039

OTK104

OTK090

OTK103

OTK067

OTK083

OTK064

OTK081

OTK065

OTK073

OTK058

OTK017

OTK005

OTK063

OTK082

OTK037

OTK068

OTK038

OTK011

OTK077

OTK084

OTK093

OTK088

OTK066

OTK004

OTK074

OTK045

OTK072

OTK012

OTK048

OTK026

OTK050

OTK079

OTK001

OTK008

OTK031

OTK087

OTK029

OTK028

OTK051

OTK002

OTK044

OTK003

OTK030

OTK069

OTK021

Sectors

SEC001

SEC002

SEC003

SEC004

SEC005

SEC006

SEC007

SEC008

SEC009

SEC010

SEC011

SEC012

SEC013

SEC014

SEC015

SEC016

SEC017

SEC018

SEC019

SEC020

SEC021

SEC022

SEC023

SEC024

SEC025

SEC026

SEC027

SEC028

SEC029

SEC030

SEC031

SEC032

SEC033

SEC034

SEC035

SEC036

SEC037

SEC038

SEC039

SEC040

SEC041

SEC042

SEC043

Boucher

STN007

STN006

MAN001

CHT001

CHT002

CHT003

Fowler

FOW028

FOW074

FOW063

FOW076

FOW029

FOW006

FOW050

FOW062

FOW053

FOW026

FOW010

FOW047

FOW060

FOW038

FOW059

FOW019

FOW066

FOW052

FOW027

FOW008

FOW023

FOW048

FOW069

FOW073

FOW049

FOW071

FOW017

FOW025

FOW004

FOW014

FOW033

FOW032

FOW054

FOW036

FOW055

FOW009

FOW077

FOW064

FOW065

FOW044

FOW075

FOW057

FOW056

FOW043

FOW015

FOW034

FOW045

FOW030

FOW041

FOW001

FOW051

FOW018

FOW035

FOW005

FOW070

FOW040

FOW042

FOW013

FOW031

FOW021

FOW039

FOW067

FOW016

FOW011

FOW058

FOW068

FOW003

FOW061

FOW024

FOW012

FOW002

FOW022

FOW020

FOW037

FOW007

FOW046

FOW072

Engineering Instruments

ENG005

ENG010

ENG009

ENG003

ENG002

Fuller

FUL001

STN002

STN008

STN004

STN001

STN003

STN009

Gilson

GIL018

GIL008

GIL010

GIL031

GIL035

GIL009

GIL019

GIL020

GIL021

GIL032

GIL011

GIL017

GIL007

GIL015

GIL033

GIL016

GIL028

GIL027

GIL026

GIL003

GIL023

GIL012

GIL022

GIL002

GIL030

GIL006

GIL025

GIL024

GIL034

Lawrence

LAW017

LAW006

LAW019

LAW004

LAW008

LAW022

LAW031

LAW002

LAW003

LAW009

LAW044

LAW042

LAW023

LAW001

LAW038

LAW016

LAW014

LAW010

LAW021

LAW012

LAW018

LAW005

LAW013

LAW011

LAW027

LAW039

LAW024

LAW037

LAW029

LAW030

LAW034

Paisley

PAS001

Halden

HAL004

HAL002

HAL003

HAL007

HAL001

DIE015

HAL008

HAL005

Keuffel and Esser Circular

KEU551

KEU187

KEU546

KEU521

KEU237

KEU270

Keuffel and Esser 4031

KEU501

KEU426

KEU471

KEU121

KEU559

KEU351

KEU239

KEU118

KEU554

KEU430

KEU129

KEU099

Keuffel and Esser 4035

KEU275

KEU498

KEU108

KEU151

KEU526

KEU353

KEU134

Keuffel and Esser 4041

KEU448

KEU155

KEU111

KEU288

KEU527

KEU287

KEU037

KEU386

KEU284

KEU153

KEU304

KEU468

KEU251

KEU244

KEU474

KEU535

KEU112

KEU397

KEU414

KEU086

KEU398

KEU065

KEU467

KEU227

KEU413

KEU516

KEU513

KEU277

KEU077

KEU289

KEU334

KEU519

KEU355

KEU136

KEU356

KEU338

KEU373

KEU130

KEU290

KEU473

KEU374

KEU411

KEU508

KEU509

KEU104

KEU503

KEU534

KEU403

Keuffel and Esser 4045

KEU511

KEU123

KEU132

KEU417

KEU416

KEU141

Keuffel and Esser 4051

KEU205

KEU316

KEU128

KEU566

KEU538

KEU379

KEU269

Keuffel and Esser 4053

KEU150

KEU412

KEU103

KEU109

KEU418

KEU424

KEU197

KEU282

KEU347

KEU454

KEU174

KEU258

KEU084

KEU312

KEU560

KEU294

KEU018

KEU208

KEU335

KEU536

KEU425

KEU434

KEU088

KEU235

KEU080

KEU276

KEU462

KEU408

KEU296

KEU190

KEU472

KEU305

KEU303

KEU189

KEU267

KEU015

KEU274

KEU043

KEU224

KEU252

KEU259

KEU517

KEU223

KEU366

KEU401

KEU452

KEU470

KEU367

KEU537

KEU131

KEU451

KEU280

KEU135

KEU504

KEU143

KEU568

KEU091

KEU323

KEU380

KEU363

KEU322

KEU092

KEU321

KEU569

KEU200

Keuffel and Esser 4054

KEU435

KEU016

KEU393

Keuffel and Esser 4058

KEU283

KEU324

KEU440

KEU466

KEU177

KEU376

KEU461

KEU465

KEU166

KEU204

KEU339

KEU178

KEU540

KEU329

KEU039

KEU387

KEU063

KEU377

KEU213

KEU271

KEU013

KEU273

KEU354

KEU050

KEU195

KEU023

KEU342

KEU362

KEU331

KEU113

KEU114

KEU179

KEU152

KEU071

KEU479

KEU010

KEU436

KEU378

KEU432

Keuffel and Esser 4061

KEU525

KEU185

KEU438

KEU420

KEU263

KEU505

KEU547

KEU137

Keuffel and Esser 4065

KEU313

KEU340

KEU427

KEU211

KEU203

KEU264

Keuffel and Esser 4070

KEU156

KEU495

KEU078

KEU097

KEU385

KEU012

Keuffel and Esser 4071

KEU279

KEU469

KEU392

KEU478

KEU175

KEU228

KEU561

KEU122

KEU327

KEU221

KEU360

KEU328

KEU201

KEU102

KEU057

KEU100

KEU049

Keuffel and Esser 4080

KEU247

KEU317

KEU040

KEU555

KEU240

KEU144

KEU025

KEU545

KEU147

Keuffel and Esser 4081

KEU159

KEU028

KEU243

KEU158

KEU234

KEU310

KEU567

KEU003

KEU229

KEU309

KEU543

KEU075

KEU059

KEU261

KEU138

KEU278

Keuffel and Esser 4082

KEU550

KEU343

Keuffel and Esser 4083 and 4087 Duplex

KEU439

KEU475

KEU184

KEU369

Keuffel and Esser 4083 Vector

KEU070

KEU001

KEU539

KEU083

KEU067

KEU311

KEU230

KEU207

Keuffel and Esser 4088

KEU145

KEU172

KEU381

KEU164

KEU126

KEU196

KEU171

KEU391

KEU004

KEU081

KEU371

KEU325

KEU210

KEU073

KEU193

KEU089

Keuffel and Esser 4090-3

KEU191

KEU066

Keuffel and Esser 4091-3

KEU410

KEU556

KEU008

KEU542

Keuffel and Esser 4092

KEU194

KEU119

KEU262

KEU096

KEU490

KEU389

KEU246

KEU027

KEU107

KEU557

KEU047

Keuffel and Esser 4093-3

KEU419

KEU219

Keuffel and Esser 4094

KEU256

KEU415

KEU044

KEU375

KEU485

KEU357

KEU330

KEU409

KEU260

Keuffel and Esser 4095

KEU265

KEU421

KEU463

KEU549

KEU218

KEU302

KEU422

KEU315

KEU442

KEU492

KEU054

KEU444

KEU032

KEU395

Keuffel and Esser 4096

KEU072

KEU350

KEU161

KEU101

KEU484

KEU552

Keuffel and Esser 4100

KEU528

KEU486

KEU183

KEU216

KEU217

KEU515

KEU298

KEU496

KEU299

KEU529

KEU120

KEU300

KEU006

KEU402

KEU225

Keuffel and Esser 4101

KEU199

KEU443

KEU400

KEU450

KEU257

KEU344

KEU232

Keuffel and Esser 4102

KEU352

KEU459

KEU558

Keuffel and Esser 4105

KEU522

Keuffel and Esser 4108

KEU214

KEU345

Keuffel and Esser 4110

KEU220

Keuffel and Esser 4132

KEU318

Keuffel and Esser 4133

KEU370

KEU105

KEU382

KEU518

KEU180

KEU457

KEU127

KEU533

KEU364

KEU036

Keuffel and Esser 4135

KEU254

KEU142

Keuffel and Esser 4139

KEU384

KEU098

KEU062

KEU320

KEU301

KEU306

KEU133

KEU052

Keuffel and Esser 4143

KEU169

Keuffel and Esser 4158

KEU048

KEU053

KEU094

Keuffel and Esser 4160

KEU564

KEU570

KEU076

KEU176

Keuffel and Esser 4161

KEU162

Keuffel and Esser 4175

KEU520

Keuffel and Esser 4181

KEU031

KEU548

KEU544

KEU541

KEU009

KEU060

Keuffel and Esser Analon

KEU051

Keuffel and Esser Celanese Celcon

KEU125

KEU186

KEU337

Keuffel and Esser Deci-lon

KEU007

KEU030

KEU198

KEU236

Keuffel and Esser E-6B

KEU035

Keuffel and Esser Graphical Firing Table

KEU349

KEU565

Keuffel and Esser Favorites

KEU154

KEU530

KEU531

KEU563

KEU562

KEU170

KEU291

KEU502

KEU314

KEU514

KEU507

KEU404

KEU292

KEU553

KEU428

KEU406

KEU332

KEU173

KEU388

KEU082

KEU523

KEU307

KEU449

KEU212

KEU491

KEU293

KEU026

KEU396

KEU308

KEU020

KEU348

Keuffel and Esser Pocket Rules

KEU341

KEU069

KEU042

KEU481

KEU055

KEU110

KEU181

KEU061

KEU182

KEU188

KEU045

KEU255

KEU206

KEU014

KEU022

KEU117

KEU056

KEU163

KEU033

KEU226

KEU482

Keuffel and Esser Mystery Rules

KEU464

KEU192

KEU116

KEU399

KEU248

KEU249

KEU222

KEU437

KEU266

KEU476

KEU429

KEU272

KEU390

KEU281

KEU250

KEU333

KEU477

Keuffel and Esser Reymond Leather Calculator

KEU524

Keuffel and Esser Special

KEU157

KEU165

KEU346

KEU359

KEU483

KEU532

Keuffel and Esser Thacher

KEU493

KEU095

Lord

LOR002

LOR003

LOR001

LOR004

LOR005

LOR006

Mechanical Engineer

MEC000

MEC001

MEC002

MEC005

MEC003

MEC004

MEC006

Miscellaneous

KRY001

KRY002

MOK002

MOL001

MOL002

MOL003

MEP001

SML001

SML002